ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม จุดโรงเรียนบ้านคำขวาง 128 ราย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านคำขวาง ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียน อายุระหว่าง 12 -17 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ต้องยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การฉีดวัคซีนครั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลวารินชำราบในการให้บริการ ซึ่งมียอดนักเรียนที่สมัครใจในการฉีดวัคซีน Pfizer จุดโรงเรียนบ้านคำขวาง จำนวน 128 ราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำขวาง 48 ราย บ้านยางวังกางฮุง 3 ราย บ้านแฮหนามแท่ง 3 ราย บ้่านธาตุ 1 ราย บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 66 ราย และอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 7 ราย ซึ่งในวันเดียวกันนี้ มีการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนที่จุดโรงเรียนบ้านสระสมิง จำนวน 83 ราย รวมนักเรียนได้รับวัคซีนครั้งนี้ จำนวน 211 ราย