สพป.พิษณุโลก เขต 2 นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ดร.สมคิด หาแก้ว นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรยนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ติดตามการขับเคลื่อนของ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ โดยมี นายเนตร ใจเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ คณะครู รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก