สพป.พิษณุโลก เขต 2 คัดเลือกบุคลากร 38 ค.(2) แต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง พร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีตำแหน่งว่าง 19 ตำแหน่ง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2