สุรินทร์ เขต 2 ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม