การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2