สพป.ปจ.2 ร่วมชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ