รับรายงานตัวข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564) จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสาวพรนภา นกขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. นางสาวรวิสรา จันรอดภัย โรงเรียนวัดควนปันตาราม วิชาเอกภาษาอังกฤษ พร้อมให้โอวาท ปฐมนิเทศและให้ข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ศริราณี พรหมบังเกิด