สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน, นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา, นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมต้อนรับและพบปะให้กำลังใจด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1.นายธงัชชัย แสนเมืองมา เอกประถมศึกษา บรรจุที่ รร.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)อ.สันทราย  2.นางสานสกาวรัตน์ ไชยางค์ เอกภาษาไทย บรรจุที่ รร.บ้านริมใต้ อ.แม่ริม 3.นางสาวการเกด อารยา เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่ รร.สันป่ายางวิทยา อ.แม่แตง 4.นางสาวศิริลักษณ์ ทิพย์สิงห์ เอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่ รร.บ้านแม่แฝก อ.สันทราย 5.นางสาวจุฑามณี เหล็กฝั้น เอกวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) บรรจุที่ รร.บ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว 6.นางสาววันวิสาข์ นิปุนะ  เอกวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) บรรจุที่ รร.วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) อ.สันทราย 7.นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยยา เอกพลศึกษา บรรจุที่ รร.บ้านหัวฝาย อ.สันทราย 8.นายนวพรรษ์ มุกลีมาศ เอกศิลปะ บรรจุที่ รร.บ้านหนองไคร้ อ.สันทราย

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มารายงานตัววันนี้ โดยย้ำ 4 ข้อหลักในการปฏิบัติหน้าที่ คือ 1.น้อมนำพระบรมราชโชวาทของรัชกาลที่ 9, รัชกาลที่ 10 และยึดกฏระเบียบในการปฏิบัติราชการ 2. ต้องอดทนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 3. นำทักษะด้านดิจิทัลมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน และ 4. อย่าปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย