ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 23 มกราคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาดิน ซึ่งเป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก   เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น   แต่ละห้องเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำ  ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ