ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้โอวาทธุรการโรงเรียน ในการต่อสัญญาจ้าง

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ ให้กำลังใจ ให้โอวาท แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ เต็มความรู้ ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และนำประสบการณ์ในการทำงานไปพัฒนาตนเอง เพื่อสอบเข้ารับราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ในการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 49 คน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2