สพม.เชียงรายตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมทีมบริหารเข้าตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมมอบนโยบายแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)