สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีมอบคูปองการศึกษาเรียนรวม

2 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ให้กับโรงเรียนเรียนรวมในสังกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร สำหรับนักเรียน 124 คน 43 โรงเรียน 247,430 บาท เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษหรือนักเรียนพิการเรียนรวม ตามวาระเร่งด่วน Quick Win ของกระทรวงศึกษาธิการ