การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2