ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตามเปิดเรียนช่วงโควิด19

3 พฤศจิกายน 2564  ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสักัด ลงพื้นที่โรงเรียนวัดจระเข้ผอม เป็นขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบาย 5 เรื่อง 1.ความห่วงใย : ความปลอดภัย ดุจญาติมิตร 2. การให้ความรัก : มอบโอกาสให้ลูกศิษย์ดุจลูกหลาน  3.สอนให้รู้ : คุณธรรมนำความรู้  4.อยู่อย่างพอเพียง : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.ชื่อเสียงดีงาม : ผลผลิตการดำเนินงานเป็นเลิศ บุคลากรก้าวหน้า