ผู้นำการศึกษาจ.เชียงใหม่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (AZ) เข็ม 3

ผู้นำการศึกษาจ.เชียงใหม่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (AZ) เข็ม 3

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน,ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา, นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้บริการโดยโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่