สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคลิป VDO ของโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เหลือขนาดละ 1 โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด เพื่ออัปโหลดคลิป VDO ลงยูทูป และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อรายงานรัฐบาลต่อไป