ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยมอบเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน (นักเรียนติดเชื้อสะสม 96 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

(จุดที่ 1) มารับมอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เวลา 11.00 น.

ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเขารักษ์, โรงเรียนบ้านเขากรวด, โรงเรียนวัดเบญพาด, โรงเรียนวัดดอนเจดีย์, โรงเรียนบ้านดอนแสลบ, โรงเรียนวัดบ้านทวน, โรงเรียนบ้านหลุมหิน, โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน2 (วัดปลักเขว้า), โรงเรียนบ้านบ่อระแหง และโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

(จุดที่ 2 ) มารับมอบที่ โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน เวลา 13.00 น.

ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน, โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น และโรงเรียนวัดหนองลาน

(จุดที่ 3) มารับมอบที่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เวลา 14.00 น.

ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน, โรงเรียนวัดสำนักคร้อ, โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง, โรงเรียนบ้านดอนรัก, โรงเรียนห้วยตะเคียน, โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน, โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร, โรงเรียนวัดคร้อพนัน, โรงเรียนวัดสนามแย้ และโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

(จุดที่ 4) มารับมอบที่ โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” เวลา 14.30 น.

ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด, โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ, โรงเรียนบ้านท่ามะกา, โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล, โรงเรียนวัดหนองพลับ, โรงเรียนบ้านหนองลาน, โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร”, โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”, โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง และโรงเรียนวัดเขาใหญ่