ผอ.สพป.นศ.4 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์​ 8​

วันที่ 8 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 14.00​ น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4​ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1​ ปี ครั้งที่ 2​ ของนางนภาพร รัตนกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 8​ พร้อมด้วย นายสุธรรม​ นวลแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ​ที่ 92​ นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 8​ กรรมการการประเมิน  ร่วมด้วย นายสุธน เกิดมณี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน​อนุบาล​นครศรี​ธรรมราช ​”ณ นครอุทิศ” นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ชุมชนใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เข้าร่วมสังเกตการณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ชื่นชมการนำเสนอผลจากการจัดการเรียน​รู้​​ทั้ง 3​ ระดับ และตั้งข้อสังเกต​ในเรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ​ประจำปี แผนการระดมทรัพยากร​เพื่อสนับสนุน​การศึกษา​ ​แผนการส่งเสริมวินัย การนำ Model ไปใช้ในการพัฒนา​งานตลอดจนการจัดทำคู่มือปฏิบัติ​งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา​ปฏิบัติ​งานด้วยความแข้มแข็ง​และเกิดประสิทธิภาพ​สูง ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนา​​สถานศึกษา​ให้มีคุณภาพ​ต่อไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 8​ อำเภอท่าศาลา​ จังหวัดนครศรีธรรมราช