รับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564 เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบาย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อจากนั้น นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ประชุมผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ศริราณี พรหมบังเกิด