สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประขุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา จะดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 ซึ่งกำหนดสอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น ม.3 สอบในวันที่2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้กำหนดสนามสอบในชั้น ป.6 จำนวน 20 สนามสอบ และชั้น ม.3 จำนวน 13 ห้องสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา จึงจัดประชุมชี้แจงให้ตัวแทนสนามสอบได้รับทราบร่วมกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร

ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2