สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียนในรูปแบบ On site ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล ตลับแก้ว รก.ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายจินดา วงศ์อำมาตย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียนในรูปแบบ  On site ครั้งที่ 2/2564 การประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโรงเรียนฯ ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียน ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2564  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2