ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเทศบาลเมืองบางระจัน ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลได้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อปลูกฝังสุขนิสัยรักการเล่นกีฬา ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในเชิงกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มี จำนวน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง เทเบิ้ลเทนนิส และ กรีฑา