สพป.เชียงราย เขต 2 รับมอบทุน “รองฯแดง ธีรเดช สุขโข” เพื่อการศึกษา-อาหารเช้า ช่วยเหลือนักเรียน

 

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานรับมอบทุนนักเรียนยากจนเรียนดี และทุนอาหารเช้า รวม 5 โรงเรียน จำนวนเงิน 13,000 บาท จากนางสายจิตร สุขโข ภรรยานายธีรเดช สุขโข อดีต รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เสียชีวิต

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์

– วันที่ 29 ม.ค.2562 เวลา 09.30 น. นางสายจิตร สุขโข ภรรยาของนายธีรเดช สุขโข อดีตรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เสียชีวิต ได้ตั้งกองทุน “รองฯแดง ธีรเดช สุขโข” มอบให้กับนักเรียน และมอบเป็นครั้งที่ 3 โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนมารับมอบที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

นางสายจิตรได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นไป มีผลการเรียนดี มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ฐานะยากจน ประพฤติดี ขยัน มีจิตอาสา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า และโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว

สำหรับทุนอาหารเช้า จำนวน 3 ทุน มอบให้กับโรงเรียน ผาแดงหลวง อ.แม่สรวย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า อ.แม่สรวย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท

ทั้งนี้ตัวแทนคุณครูได้เล่าประวัติของนักเรียนยากจนแต่เรียนดีของทั้ง 2 โรงเรียนให้ฟังก่อนทำพิธีรับมอบและถ่ายภาพร่วมกันกับทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์