สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

26 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบให้ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 45 โรงเรียน โดยมีครูผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธี