สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

29 มกราคม 2562 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2561 (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบ กำหนดการสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว                ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea