สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมชี้แจง

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบ จำนวน 350 คน