สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการการอบรมเชิงวิชาการการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเฮินไตรีสอร์ท อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน