สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายบูรพาป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โรงเรียนวัดโคกตะเคียน และโรงเรียนวัดพรุพ้อ เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พร้อมทั้งได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยมอบให้โรงเรียนดังกล่าวด้วย