สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันนี้ (๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  • วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) ประชุม Education word Forum และร่วมงาน British Education Training and Technology : BETT ณ BETT Arena , ExCel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  • วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) มอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ อาคาร ๓๒ ชั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พิธีเปิด “มหกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
  • วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เปิดป้ายและอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

  • การขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” หรือ “Partnership School”

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการ      รับชมรายการ มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2