สพป.เชียงราย เขต 2 มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวดูแลช่วยนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามฯ นำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน และกีฬา มอบให้กับโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อช่วยดูแลนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่มีความขาดแคลน 45 คน โดยมีนายปรีชา นิธิเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝาย ร่วมรับมอบ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์

โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนพื้นราบเชิงเขา และเป็นทางผ่านที่ไม่มีผู้มาบริจาคและช่วยเหลือ พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่พักนอนในโรงเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตต่อไป (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)


เว็บเพจแอเรียทูโพสต์