โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค NSM on the move มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– คณะครูและนักเรียนชั้น ป.4 – 6 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมงาน เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค NSM on the move ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 2 ก.พ.2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  (สันต์/ภาพ-ข่าว)

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์