สพม.ร้อยเอ็ด การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)