ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ของนางดวงใจ สุขสบาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม โดยประเมินในด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ