ร.ร.อนุบาลสิงห์บุรี สังกัด สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย(Open house)

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการเปิดการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย (Open house) ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้ปกครอง คณะครู เพื่อนนักเรียน และสาธารณชน ทั่วไปได้เห็นพัฒนาการของตนเอง และเป็นการเผยแพร่กิจกรรม ผลงานการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยของโรงเรียน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน โดยมี นางพิมพ์ฉวี จิตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ