สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพศาล วุทฒิลานนท์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางนงค์นุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะครู นักเรียนและนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายตาเนิน กะฮาด ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice