สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2 โดยได้มอบนโยบายในการทบทวนแผนปฏิบัติการจากระยะที่ 1 การหาทิศทางการขับเคลื่อนร่วมกันที่ได้จากการ SWOT จากคณะกรรมการฯ และร่วมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆและทิศทางของหน่วยงาน โดยมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าทีกลุ่มนโยบายและแแผน ร่วมประชุม จัดประชุมระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจ ATK ทุกคน ซึ่งผลการตรวจปรากฎมีค่าเป็นลบทุกคน