สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน “โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)” อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน “โรงเรียนบ้านกระสัง” (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นป้ายที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และคุณพัสมณฑ์ อุดมแก้ว พร้อมรั้วโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ วัดจำปาทอง วัดบ้านม่วงเหนือ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนในเขตบริการ และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๔๐๑,๙๒๕ บาท

โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีนายอนันต์ ศรีคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างรั้วกำแพงโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการกำหนดอาณาเขตของโรงเรียนอย่างชัดเจน และเพื่อให้บรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน น่าอยู่ น่าเรียน ดูสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้น