ใช้ถุงผ้า ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นการลดขยะ ลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก