นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.พ.2562 เวลา 09.15 น.  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางถึงโรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการเรียนรู้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงการปฐมวัย กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในชั้นเรียนอนุบาล 2 และชั้นเรียนอนุบาล 3

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์

จากนั้นเวลา 14.20 น. เดินทางถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  เพื่อรับฟังรายงานสรุปและผลการดำเนินงานศูนย์ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ของศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ชมนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการนวัตกรรมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และมอบนโยบายต่อไปก่อนเดินทางกลับ (วรวุฒิ-ภาพ/หัสดิน-ข่าว)