ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่สนามสอบ O-NET เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม กำกับ การจัดการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด   โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ    โรงเรียนกบินทร์จริยาคม  โรงเรียนเจียหมิน  และโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ