สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์   ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบที่ สทศ.กำหนด ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับมอมหมายจาก สทศ.ให้เป็นศูนย์ดำเนินการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 และ ม.3 จัดสอบให้ทุกโรงเรียน

ในเขตอำเเมือง,สามง่าม,โพธิ์ประทับช้าง,วังทรายพูน,สากเหล็ก และวชิรบารมี ที่สังกัด สพฐ.,เอกชน,เทศบาล,ท้องถิ่น และสำนักงานพระพุทธศาสนา รวม 149 โรงเรียน 26 สนามสอบ