ตรวจเพื่อความถูกต้อง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ซึ่งได้รับจัดสรร จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ 18,782,000 บาท และจะสิ้นสุดการก่อสร้างในวันที่ 3 เมษายน 2562