สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานและที่แนวทางของ สทศ. พร้อมนี้ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนที่เข้าทำการทดสอบ ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน