สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจัดสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาแต่อย่างใด