สพม.30 จัดงาน “วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภายใต้ชื่องาน “วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 77 ท่าน