ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในงานวันครูอำเภอท่าชนะ ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์(กิจกรรมจิตอาสา) เนื่องในสัปดาห์วันครูอำเภอท่าชนะ ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จำนวน 3 จุด สถานที่ชายหาดดอนทะเล ใกล้โรงเรียนวัดสังข์ประดิษฐ์ กิจกรรมเก็บขยะชุมชนและทำความสะอาดสถานที่ สถานที่ชายหาดสมบูรณ์ ใกล้โรงเรียนวัดขจรบำรุง กิจกรรมปล่อยปูม้า โครงการธนาคารปูม้า โดยความร่วมมือของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 และสถานที่วัดกาฬสินธิ์ ใกล้โรงเรียนวัดกาฬสินธิ์ กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาวัด โดยมีผู้บริหารสุถานศึกษา คณะครู องค์กรชุมชนให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว วสันติ์ อนุจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สฎ2