ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนในรูปแบบ On site

          วันที่ 14 มกราคม 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ  On site ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ณ  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)  ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรี  อย่างเคร่งครัด