สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 5/2562

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562   นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล