ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบ โดยมี นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม จัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องสอบ มีนักเรียนเข้าสอบ 186 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องสอบ มีนักเรียนเข้าสอบ 65 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562