โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ